Amb una bossa de plàstic tradicional, la majoria de propietaris de gossos, tenen molt clar que les caques de gos van al contenidor de residus (gris). Però si recollim els excrements amb una bossa biodegradable, es poden abocar al contenidor de l’orgànic?

La resposta és NO!

Amb una bossa biodegradable s’han de dipositar els excrements en el mateix contenidor que les bosses de plàstic, el contenidor gris dels residus.

Quina diferència hi ha entre comprar una bossa de plàstic i una bossa biodegradable?

La resposta és molt senzilla. Quan la bossa és de plàstic, l’excrement del gos es descompon passat un temps, però la bossa pot romandre més de 150 anys. D’altra banda si utilitzem una bossa biodegradable, els residus es descompondran amb poc temps, a més els excrements dels gossos facilitaran la descomposició de la bossa, accelerant aquest procés.

Per què es dipositen al mateix contenidor?

Els excrements dels gossos contenen paràsits i bacteris com la “Toxocara canis” o la “Ancylostoma”. Aquests són dos paràsits que habiten dins l’intestí dels gossos i que, en determinades condicions, poden transmetre als humans i causar malalties. A més, els excrements no es poden utilitzar com adob, ja que els aliments que consumeixen els animals marca la diferència en els seus excrements. Els gossos són animals bàsicament carnívors, cosa que fa que els seus excrements portin certs microorganismes que els allunyen de ser adob per a camps o plantes.

Per aquest motiu han de dipositar-se en el contenidor dels residus.

Fem que aquesta sigui l’única petjada que deixin.

Fons:

https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/el-excremento-de-las-mascotas-un-problema-ambiental-mundial-y-como-resolverlo-nid2148718/

https://ecoembesdudasreciclaje.es/donde-tirar-excremento-de-perro/

https://www.pexels.com/es-es/